C-J Li Lab

Dr. Xianwei Li

Visiting Scholar
Joined 2019
From China

Education: 

PhD from South China University of Technology under Prof. Huanfeng Jiang, PostDoc Nankai University and Peking University under Prof. Guangxin Liang and Zhang-Jie Shi

Email 2