C-J Li Lab

Dr. Jinzhong Yao

Visiting Scholar

jinzhong.yao@mcgill.ca

Education: 

Ph.D from Zhejiang University under supervision of Prof. Yuhong Zhang (2011-2015)